Fries Technisch Opleidingsplatform helpt bij vinden van personeel

Fries Technisch Opleidingsplatform helpt bij vinden van personeel

Goed personeel is schaars. Daar weet u als werkgever alles van. Toch staat er veel potentieel aan de kant, technisch personeel dat wel de ervaring heeft maar misschien net niet die vaardigheden in huis heeft die u zoekt. Het Fries Technisch Opleidingsplatform (F-TOP), een samenwerkingsverband van meerdere partijen, kan u helpen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dat doen wij kosteloos, met gebruik van subsidies en samen met u!

Het gaat om kansen en ontwikkelings- mogelijkheden voor alle werkzoekende technici. Voor u goed gekwalificeerde medewerkers die een belangrijke bij- drage kunnen leveren aan uw bedrijfs- doelstellingen. Samen met u willen we de mogelijkheden hiervoor verkennen.

 

Inzet ervaren arbeidsmarktcoaches

F-TOP zet twee arbeidsmarktcoaches in met ruime kennis van de technische arbeidsmarkt en technische beroepen. Zij gaan met u in gesprek om de vacature in kaart te brengen en zoeken daar vervolgens een geschikte kandidaat bij. Vervolgens gaan de coaches in gesprek met de kandidaat om na te gaan welke kennis en vaardigheden moet worden bijgebracht. Daarna maken zij met de werkgever en de kandidaat een opleidingsplan.

 

Opleidingskosten vergoed

Bedrijven ontvangen per geplaatste kandidaat €3.500,- om de kosten van scholing en begeleiding te dekken. Welke scholing er nodig is, is afhankelijk van uw vraag en behoefte. Soms zal het gaan om basisvaardigheden, een andere keer om zeer specifieke kennis die je alleen op de werkplek kunt leren.

 

Proefplaatsing

Wij weten dat het in technische beroepen vaak gaat om het aanleren van vaardig- heden en verkrijgen van inzicht. Dat vraagt om een tijdsinvestering van beide partijen. Kandidaten  kunnen, als ze voldoen aan de voorwaarden, via een proefplaatsing maximaal 2 maanden met behoud van uitkering die meters maken. U kunt dan meteen goed beoordelen of de kandidaat voldoet. Voorwaarde is wel dat er een contract van minimaal een half jaar volgt.

 

Over Fries Technisch Opleidingsplatform (F-TOP)

F-TOP is een project van: de provincie Fryslân, de werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie en Uneto-VNI, de vakverenigingen FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie, UWV en de aangesloten opleidingsfondsen OOM en OTIB. Het project richt zich op het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod op de Friese arbeidsmarkt in de technische sectoren. De provincie Fryslân ondersteunt dit initiatief vanuit het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. Hiermee wil de provincie de Friese economie versterken.

 

Heeft u interesse?

Bent u nu of op (korte) termijn op zoek naar een nieuwe collega en bent u geïnteresseerd in wat het project F-TOP voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze arbeidsmarktcoaches:  Callista de Vrij (Callista.de.vrij@metechnica.nl, 06 31 77 96 50).

Over de schrijver
Reactie plaatsen