Tweede groep 'Toekomst in de maakindustrie' gaat van start

Tweede groep 'Toekomst in de maakindustrie' gaat van start

Op 17 september start een tweede project ‘Toekomst in de Maakindustrie’. Het project is bedoeld om mensen vanuit de bijstand of WW op te leiden voor een baan in de maakindustrie. Het is een vervolg op de succesvolle pilot in 2018. Toen zijn vijf kandidaten gestart met een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) of hebben een passende baan gekregen. Tijd voor een vervolg vinden de betrokken organisaties. Op dinsdag 17 september is er een kennismakingsdag georganiseerd voor potentiële kandidaten bij Zuidberg Frontline Systems BV in Ens.

Deelnemers

Bedrijven in de metaalsector, ROC Friese Poort, UWV, WerkCorporatie, OBM Oost, Techniek Flevoland en gemeente Noordoostpolder zijn vorig jaar gestart met de pilot omdat de sector staat te springen om gekwalificeerde mensen uit de regio. Het project is in de eerste plaats bedoeld voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom zijn ook dit jaar via de WerkCorporatie en het UWV weer gericht mensen benaderd om mee te doen.

Het project is dit keer ook open voor nieuwe Nederlanders en voor inwoners van omliggende gemeenten. Voor mensen die de taal minder goed spreken gaat de WerkCorporatie samen met Carrefour en ROC Friese Poort taalcoaches opleiden om de kandidaten te begeleiden.

Uniek project

Bedrijven uit de maakindustrie werken in dit project samen om geschikt personeel te vinden. Acht mooie bedrijven uit Noordoostpolder die onderdelen maken voor machines, voertuigen, de bouwsector en diverse installaties, hebben de handen ineengeslagen: Zuidberg Frontline Systems B.V., Suplacon, Kamplacon, Kampstaal – GB Steel Group, Polder Staal, producties B.V., Machineconstructies Marknesse BV (MCM) en Geesinknorba B.V. Na de kennismakingsdag op 17 september 2019 krijgen kandidaten de mogelijkheid om een dag(deel) mee te draaien binnen diverse bedrijven. Dan wordt gekeken of er een match is tussen de kandidaat en de bedrijven. Via ROC Friese Poort krijgen de kandidaten een passende functiegerichte opleiding aangeboden, zodat ze direct in het bedrijf inzetbaar worden.

De opleidingstrajecten voor dit project worden ondersteund vanuit het Opleidingsbedrijf Metaal (OBM Oost) en het Servicepunt Techniek Flevoland. De opleidingstrajecten worden door de genoemde bedrijven gefinancierd en ondersteund door de opleidingsfondsen waar deze bedrijven bij aangesloten zijn. Gemeente Noordoostpolder coördineert het project, omdat zij in samenwerking met diverse regionale organisaties een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wil realiseren.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Janine Northausen, arbeidsmarktcoach van Metechnica en medewerker Servicepunt Techniek Flevoland.

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen