Page content

Samenwerkingspartners

Metechnica werkt in opdracht van verschillende technische branches. Onze arbeidsmarktcoaches zijn dagelijks voor onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners op pad en hebben contact met diverse arbeidsmarktpartijen, werkgevers, werknemers en werkzoekenden, maar ook met UWV en gemeenten.

 

Onze samenwerkingspartners

 

OTIB logoOTIB – Steunpunt Arbeidsmarkt Mobiliteit

In opdracht van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) zijn de arbeidsmarktcoaches van Metechnica gekoppeld aan het Steunpunt Arbeidsmarkt Mobiliteit (SAM). SAM is een landelijk coördinatie- en meldpunt voor arbeidsmobiliteit en is onderdeel van het Sectorplan van OTIB. SAM zet zich in voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de technische installatiebranche.

 

De technische installatiebranche moet inspelen op een veranderende arbeidsmarkt. Door nieuwe ontwikkelingen en technologische innovaties verandert de vraag van de klant continue. De arbeidsmarkt moet hier direct op kunnen inspelen. OTIB zet zich in om kansen voor werkgevers en (toekomstige) werknemers te realiseren. Hiervoor is het van belang dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten.

SAM is beschikbaar voor werkgevers, werknemers én werkzoekenden. SAM is een belangrijk instrument om de arbeidsmarkt te verstevigen. De arbeidsmarktcoaches van Metechnica hebben een centrale rol binnen SAM. Zij hebben nauw contact met werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Zij weten waar vraag en aanbod van de technische installatiebranche zich bevindt en kijkt ook over de grenzen van de branche heen.

Het Steunpunt is dé manier om het lokale netwerk van de arbeidsmarktcoach te koppelen aan een landelijk platform van de branche.

 

 

 

Logo OOM - Opleiding - Ontwikkeling - MetaalbewerkingProject F-TOP

Met het project F-TOP zullen de komende drie jaar ongeveer 250 werkzoekenden een baan in de technische sector vinden. Arbeidsmarktcoaches brengen vacatures en werkzoekenden bij elkaar. Geschikte kandidaten volgen een scholings- en begeleidingstraject, waarmee zij snel inzetbaar worden en behouden blijven voor de technische sector.

F-TOP is een project van de provincie Fryslân, vakverenigingen FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie, de werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie en Uneto-VNI en de aangesloten opleidingsfondsen OOM en OTIB. Het project richt zich op het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod op de Friese arbeidsmarkt in de technische sectoren. De provincie Fryslân ondersteunt dit initiatief vanuit het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. Hiermee wil de provincie de Friese economie versterken.

 

 

logo uwv

Onze arbeidsmarktcoaches werken nauw samen met UWV en maken onder andere gebruik van de werkzoekendenbank van UWV voor het invullen van diverse vacatures.