Page content

Over Metechnica

Metechnica-Dorpstraat-Veldhoven-7042-2

Arbeidsmarktbureau en bemiddelingsbureau Metechnica

maakt technische branches dynamischer en toekomstbestendig!

Metechnica is een landelijke opererend arbeidsmarkt- en bemiddelingsbureau. Het doel van Metechnica is om de technische arbeidsmarkt, dynamischer en toekomstbestendig te maken.

Wij werken in opdracht van verschillende technische branches. Onze arbeidsmarktcoaches zijn dagelijks voor onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners op pad en hebben contact met diverse arbeidsmarktpartijen, werkgevers, werknemers en werkzoekenden, maar ook met UWV en gemeenten.

De arbeidsmarktcoaches werken regionaal en weten waar vraag en aanbod zich bevindt. Ze kunnen snel inspelen op ontwikkelingen in de sector.

Onze arbeidsmarktcoaches maken het eenvoudiger voor werkgevers om effectief vacatures in te vullen en ondersteunen werkzoekenden om de juiste plek binnen de branches te vinden. Met de arbeidsmarktcoaches van Metechnica kan er een bijdrage worden geleverd aan de instroom van nieuwe medewerkers en aan het behoud van huidige medewerkers in de diverse technische branches.

 

De missie van Metechnica

Het, binnen een informele sfeer, zorgvuldig bij elkaar brengen van de juiste werknemer bij de juiste werkgever in een vorm die het beste bij beiden past. Hierbij staat opleiding, ervaring,  kennis, interesses, vertrouwen en respect centraal.

 

De visie, waar gaan we voor?

Metechnica wil het meest toonaangevende en professionele arbeidsbemiddelingsbureau binnen de branche Metaal en Techniek zijn.

 

Strategie en doelstellingen

Metechnica waarborgt de continuïteit van de organisatie door te zorgen dat medewerkers up-to-date zijn van ontwikkelingen binnen de sectoren. Kennis over arbeidsmarkt gerelateerde aspecten is van groot belang en hierdoor kan er deskundig en flexibel worden ingespeeld op vraag en aanbod binnen de sectoren.

Wij staan voor een persoonlijke benadering, dit doen wij door de mensen serieus te nemen en vast te stellen waar hun kwaliteiten liggen. Onze insteek is om de lijnen kort te houden en transparant te handelen, zowel naar werkgever als naar (potentiële) werknemer.

 

Metechnica hanteert een eigen werkwijze, waarin de werkgever en de werknemer altijd centraal staan. Iedere werkgever en werknemer en daarmee iedere vacature is uniek. Metechnica biedt voornamelijk maatwerktrajecten aan.

De kunst is om met de grootste zorg de juiste kandidaat te matchen met het juiste bedrijf en dit is onze ambitie.

 

Samenwerking met branches

Al vanaf 1996 werken wij met verschillende branches samen op het gebied van arbeidsmarktbeleid. De inzet van scholingssubsidies is hierin een belangrijke factor gebleken.

 

OTIB is één van de O&O-fondsen waarmee wij op het gebied van deze subsidieregelingen nauw samenwerken. In het verleden met ESF-trajecten en de laatste jaren met gelden uit het Sectorplan.

 

De arbeidsmarktcoaches die door Metechnica ingezet worden om de werkgever te adviseren en ondersteunen bij het vinden van de juiste werknemer, zijn een onderdeel van het Sectorplan van OTIB. Zij kunnen u informeren over diverse mogelijkheden op het gebied van scholing en plaatsing.

 

Sectoren

Metechnica richt zich binnen de technische arbeidsmarkt onder andere op trajecten zoals: